KWALIFIKACJE-AZYMUT-ZATRUDNIENIE

Projekt  „KWALIFIKACJE – AZYMUT-  ZATRUDNIENIE” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

22.08.2023 Informacja o terminach realizacji szkoleń – VI edycja

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy realizację szkoleń:

22.08.2023-16.09.2023 – „Pracownik biurowy – Recepcjonista z obsługą komputera”

22.08.2023-15.09.2023 –  „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera”

22.08.2023-18.09.2023 – „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP do 1 kV”

22.08.2023-18.09.2023 –  „Spawacz metodą MAG 135”

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


18.08.2023 Informacja z wyboru ofert na realizację szkoleń dla VI EDYCJI

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności przedmiotem , którego był zakup usługi polegającej na kompleksowym zorganizowaniu  4 szkoleń/kursów dla 16 osób – uczestników projektu „KWALIFIKACJE – AZYMUT – ZATRUDNIENIE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia

Część I. „Pracownik biurowy – Recepcjonista z obsługą komputera”

Część II. „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera”

Część III. „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP do 1 kV”

Część IV. „Spawacz metodą MAG 135”

do realizacji szkoleń zostali wybrani Wykonawcy :

 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55, – cześć: I, II, III
 2. Studium Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych s.c.  27-400 Ostrowiec Św., osiedle Słoneczne 14- cześć: IV

O terminie i czasie realizacji szkoleń Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowani telefonicznie przez pracownika biura. Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


10.08.2023 Informacja z wyboru ofert na realizację POŚREDNICTWA PRACY/TRENINGU PRACY dla VI EDYCJI

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności przedmiotem , którego był zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu POŚREDNICTWA PRACY/TRENINGU PRACY oraz na rzecz dla 16 uczestników/czek projektu „KWALIFIKACJE – AZYMUT – ZATRUDNIENIE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia

do realizacji szkoleń został wybrany Wykonawca : Pan Damian Ścibisz

O terminie i czasie realizacji wsparcia Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowani telefonicznie przez pracownika biura. Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


10.08.2023 Zapytanie ofertowe na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie 4 szkoleń/ kursów dla 16 uczestników/czek projektu – VI edycja – dodatkowa grupa

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi polegającą na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu 4 szkoleń/kursów dla 16 uczestników/czek projektu udzielanego Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu „KWALIFIKACJE – AZYMUT-  ZATRUDNIENIE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia. Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/169758


31.07.2023 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie POŚREDNICTWA PRACY/TRENINGU PRACY na rzecz 16 osób UP – VI EDYCJA

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi polegającą na przeprowadzeniu POŚREDNICTWA PRACY/TRENINGU PRACY na rzecz dla 16 uczestników/czek projektu udzielanego Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu „KWALIFIKACJE – AZYMUT-  ZATRUDNIENIE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia. Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/168468

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT


19.07.2023 Informacja z wyboru ofert na realizację INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA oraz PORADNICTWA ZAWODOWEGO INDYWIDUALNEGO dla VI EDYCJI

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności przedmiotem , którego był zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA oraz PORADNICTWA ZAWODOWEGO INDYWIDUALNEGO oraz na rzecz dla 16 uczestników/czek projektu „KWALIFIKACJE – AZYMUT – ZATRUDNIENIE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia

do realizacji szkoleń został wybrany Wykonawca : Pani Karolina Smolik

O terminie i czasie realizacji wsparcia Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowani telefonicznie przez pracownika biura. Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


11.07.2023 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA oraz PORADNICTWA ZAWODOWEGO INDYWIDUALNEGO na rzecz 16 osób UP – VI EDYCJA

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi polegającą na przeprowadzeniu INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA oraz PORADNICTWA ZAWODOWEGO INDYWIDUALNEGO oraz na rzecz dla 16 uczestników/czek projektu udzielanego Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu „KWALIFIKACJE – AZYMUT-  ZATRUDNIENIE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia. Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/166090

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT


26.06.2023 r. – Rozpoczynamy rekrutację do VI EDYCJI Projektu – DODATKOWA GRUPA

Informujemy, iż rozpoczynamy nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie

NABÓR – VI EDYCJA – DODATKOWA GRUPA

„KWALIFIKACJE – AZYMUT – ZATRUDNIENIE”

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN PROJEKTU_I_REKRUTACJI – VI EDYCJA

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY-VI EDYCJA

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE o przetwarzaniu danych osobowych

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia

ZAŁĄCZNIK NR 4 – OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PROJEKTU (dot. utraty zatrudnienia i korzystania ze wsparcia w ramach Osi 9)

Do powyższych dokumentów należy obligatoryjnie dołączyć:

– dla bezrobotnych zarejestrowanych  – zaświadczenie z PUP
– dla NIE zarejestrowanych w PUP- zaświadczenie z ZUS (wniosek do ZUS i wzór wypełnienia wniosku do ZUS)
– dla osób, które utraciły pracę po 01.03.2020 r. – kserokopia świadectwa pracy lub umowy zlecenia
– dla osób z niepełnosprawnością – kserokopia orzeczenia

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ I ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW !


01.06.2023 Pierwsze umowy staży zawodowych- V EDYCJA – DODATKOWA GRUPA – podpisane

Szanowni/e Uczestnicy/czki Projektu! informujemy, iż w dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy realizację „STAŻY ZAWODOWYCH”.  Na podstawie podpisanej trójstronnej umowy stażowej pierwsi UP rozpoczęli staże zawodowe.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


22.05.2023 Informacja dotycząca staży zawodowych- V EDYCJA – DODATKOWA GRUPA

Szanowni/e Uczestnicy/czki Projektu! informujemy, iż w przypadku zamiaru podjęcia stażu zawodowego należy dostarczyć do Pośrednika/Trenera Pracy lub do biura projektu dokument „Skierowanie na staż” podpisany przez Firmę przyjmującą na staż”. Na podstawie powyższego zostanie przygotowana trójstronna umowa stażowa wraz z wymaganymi załącznikami

O terminie popisania umowy stażowej Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowani telefonicznie przez pracownika biura.


11.05.2023 Rozpoczynamy realizację Pośrednictwa Pracy/Treningu Pracy – V EDYCJA – II spotkanie

Uprzejmie informujemy, iż  w dniach 13.05. -22.05.2023 r. będzie realizowany kolejny etap projektu t.j. Pośrednictwo Pracy/Trening Pracy – II spotkanie – V EDYCJA – dodatkowa grupa

O terminie i czasie spotkań Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowanie telefonicznie przez pracownika biura.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


14.04.2023 Informacja o terminach realizacji szkoleń – V edycja

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy realizację szkoleń:

17.04.2023 – 18.05.2023 – „Pracownik biurowy – Recepcjonista z obsługą komputera”

17.04.2023 – 23.05.2023 –  „Sprzedawca – magazynier z obsługą kasy fiskalnej i wózka widłowego”

17.04.2023 – 23.05.2023 – „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera”

17.04.2023 – 08.05.2023 „Operator koparko – ładowarki klasa III”

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


05.04.2023 Rozpoczynamy realizację Pośrednictwa Pracy/Treningu Pracy – V EDYCJA – I spotkanie

Uprzejmie informujemy, iż  w dniach 11.04. -15.04.2023 r. będzie realizowany kolejny etap projektu t.j. Pośrednictwo Pracy/Trening Pracy – I spotkanie – V EDYCJA – dodatkowa grupa

O terminie i czasie spotkań Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowanie telefonicznie przez pracownika biura.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


12.04.2023 Informacja z wyboru ofert na realizację szkoleń dla V EDYCJI

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności przedmiotem , którego był zakup usługi polegającej na kompleksowym zorganizowaniu  4 szkoleń/kursów dla 13 osób – uczestników projektu „KWALIFIKACJE – AZYMUT – ZATRUDNIENIE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia

Część I. „Pracownik biurowy – Recepcjonista z obsługą komputera”

Część II. „Sprzedawca – magazynier z obsługą kasy fiskalnej i wózka widłowego”

Część III. „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera”

Część IV. „Operator koparko – ładowarki klasa III”

do realizacji szkoleń zostali wybrani Wykonawcy :

 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55, – cześć: I,
 2. Studium Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych s.c.  27-400 Ostrowiec Św., osiedle Słoneczne 14- cześć: II, III
 3. Ośrodek Szkolenia Kierowców PRIMO Renata Gawron  27-400 Ostrowiec Św., ul. Sandomierska 26 A – cześć: IV

O terminie i czasie realizacji szkoleń Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowani telefonicznie przez pracownika biura. Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


03.04.2023 Zapytanie ofertowe na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie 4 szkoleń/ kursów dla 13 uczestników/czek projektu – V edycja – dodatkowa grupa

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi polegającą na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu 4 szkoleń/kursów dla 13 uczestników/czek projektu udzielanego Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu „KWALIFIKACJE – AZYMUT-  ZATRUDNIENIE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia. Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/153178


31.03.2023 Informacja o rozpoczęciu WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY” – GRUPA VIII ( V edycja UP)

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy realizację dwudniowych WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY -GR. VIII (V edycja). Poniżej harmonogram realizacji zajęć

Grupa VIII :

dzień 1: 04.04.2023 w godzinach od 12.30 do 18.45

dzień 2: 06.04.2023 w godzinach od 12.30 do 18.45

Miejsce realizacji : Osiedle Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św. (górny pasaż)

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu


30.03.2023 r. Rozpoczynamy realizację PORADNICTWA ZAWODOWEGO – V EDYCJA – dodatkowa grupa

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 30.03.2023 rozpoczynamy realizację  PORADNICTWA ZAWODOWEGO (V EDYCJA) w formie indywidualnych spotkań z DORADCĄ ZAWODOWYM. Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

Miejsce realizacji: – CBPK Sp. z o. o Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 (górny pasaż)

Serdecznie zapraszamy!


24.03.2023 r. Rozpoczynamy realizację IDENTYFIKACJI POTRZEB I PREDYSPOZYCJI WRAZ Z UTWORZENIEM IPD – V EDYCJA – dodatkowa grupa

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 24.03.2023 rozpoczynamy realizację IDENTYFIKACJI POTRZEB I PREDYSPOZYCJI WRAZ Z UTWORZENIEM IPD (V EDYCJA) w formie indywidualnych spotkań z DORADCĄ ZAWODOWYM.

Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

Miejsce realizacji: – CBPK Sp. z o. o Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 (górny pasaż) – grupa powiat ostrowiecki

Serdecznie zapraszamy!


09.03.2023 Informacja z wyboru ofert na realizację INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA oraz PORADNICTWA ZAWODOWEGO INDYWIDUALNEGO dla V EDYCJI

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności przedmiotem , którego był zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA oraz PORADNICTWA ZAWODOWEGO INDYWIDUALNEGO oraz na rzecz dla 13 uczestników/czek projektu „KWALIFIKACJE – AZYMUT – ZATRUDNIENIE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia

do realizacji szkoleń został wybrany Wykonawca : Pani Karolina Smolik

O terminie i czasie realizacji wsparcia Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowani telefonicznie przez pracownika biura. Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


01.03.2023 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA oraz PORADNICTWA ZAWODOWEGO INDYWIDUALNEGO na rzecz 13 osób UP – V EDYCJA

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi polegającą na przeprowadzeniu INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA oraz PORADNICTWA ZAWODOWEGO INDYWIDUALNEGO oraz na rzecz dla 13 uczestników/czek projektu udzielanego Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu „KWALIFIKACJE – AZYMUT-  ZATRUDNIENIE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia. Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/148526

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT


28.02.2023 r. – Rozpoczynamy rekrutację do V EDYCJI Projektu – DODATKOWA GRUPA

Informujemy, iż z dniem 01.03.2023 r. rozpoczynamy nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie

NABÓR – V EDYCJA – DODATKOWA GRUPA

KWALIFIKACJE – AZYMUT – ZATRUDNIENIE

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN PROJEKTU_I_REKRUTACJI – V EDYCJA

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY-V EDYCJA

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE o przetwarzaniu danych osobowych

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia

ZAŁĄCZNIK NR 4 – OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PROJEKTU (dot. utraty zatrudnienia i korzystania ze wsparcia w ramach Osi 9)

Do powyższych dokumentów należy obligatoryjnie dołączyć:

– dla bezrobotnych zarejestrowanych  – zaświadczenie z PUP
– dla NIE zarejestrowanych w PUP- zaświadczenie z ZUS (wniosek do ZUS i wzór wypełnienia wniosku do ZUS)
– dla osób, które utraciły pracę po 01.03.2020 r. – kserokopia świadectwa pracy lub umowy zlecenia
– dla osób z niepełnosprawnością – kserokopia orzeczenia

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ I ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW !


12.12.2022 Pierwsze umowy staży zawodowych- IV EDYCJA – DODATKOWA GRUPA – podpisane

Szanowni/e Uczestnicy/czki Projektu! informujemy, iż w dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy realizację „STAŻY ZAWODOWYCH”.  Na podstawie podpisanej trójstronnej umowy stażowej pierwsi UP rozpoczęli staże zawodowe.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


09.12.2022 Informacja dotycząca staży zawodowych- IV EDYCJA – DODATKOWA GRUPA

Szanowni/e Uczestnicy/czki Projektu! informujemy, iż w przypadku zamiaru podjęcia stażu zawodowego należy dostarczyć do Pośrednika/Trenera Pracy lub do biura projektu dokument „Skierowanie na staż” podpisany przez Firmę przyjmującą na staż”. Na podstawie powyższego zostanie przygotowana trójstronna umowa stażowa wraz z wymaganymi załącznikami

O terminie popisania umowy stażowej Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowani telefonicznie przez pracownika biura.


03.12.2022 Rozpoczynamy realizację Pośrednictwa Pracy/Treningu Pracy – IV EDYCJA – II spotkanie

Uprzejmie informujemy, iż  w dniach 03.12. – 09.12.2022 r. będzie realizowany kolejny etap projektu t.j. Pośrednictwo Pracy/Trening Pracy – II spotkanie – IV EDYCJA – dodatkowa grupa

O terminie i czasie spotkań Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowanie telefonicznie przez pracownika biura.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


04.11.2022 Informacja o rozpoczęciu szkoleń – IV edycja

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy realizację szkoleń:

04.11.2022 – „Operator koparko-ładowarki kl.III ”

07.11.2022 –  „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP do 1 kV”

08.11.2022 – „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”

08.11.2022 – „Opiekun/ka dziecięca”

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


02.11.2022 Informacja z wyboru ofert na realizację szkoleń dla IV EDYCJI

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności przedmiotem , którego był zakup usługi polegającej na kompleksowym zorganizowaniu  4 szkoleń/kursów dla 16 osób – uczestników projektu „KWALIFIKACJE – AZYMUT – ZATRUDNIENIE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia

Część I. „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”

Część II. „Opiekun/ka dziecięca”

Część III. „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP do 1 kV” 

Część IV. „Operator koparko – ładowarki klasa III” do realizacji szkoleń zostali wybrani Wykonawcy :

 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55, – cześć: I, II, III
 2. Ośrodek Szkolenia Kierowców PRIMO Renata Gawron z siedzibą 27-400 Ostrowiec Św., ul. Sandomierska 26 A – cześć: IV

O terminie i czasie realizacji szkoleń Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowani telefonicznie przez pracownika biura. Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


25.10.2022 Informacja o rozpoczęciu WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY” – GRUPA VII ( IV edycja UP)

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy realizację dwudniowych WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY -GR. VII (IV edycja). Poniżej harmonogram realizacji zajęć

Grupa VII :

dzień 1: 02.11.2022 w godzinach od 12.30 do 18.45

dzień 2: 03.11.2022  w godzinach od 8.00 do 14.15

Miejsce realizacji : Osiedle Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św. (górny pasaż)

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu


24.10.2022 Rozpoczynamy realizację Pośrednictwa Pracy/Treningu Pracy – IV EDYCJA – I spotkanie

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 24.10.2022 r. rozpoczynamy realizację kolejnego etapu projektu t.j.

Pośrednictwo Pracy/Trening Pracy – I spotkanie – IV EDYCJA – dodatkowa grupa

O terminie i czasie spotkań Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowanie telefonicznie przez pracownika biura. Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


20.10.2022 Zapytanie ofertowe na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie 4 szkoleń/ kursów dla 16 uczestników/czek projektu – IV edycja – dodatkowa grupa

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi polegającą na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu 4 szkoleń/kursów dla 16 uczestników/czek projektu udzielanego Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu „KWALIFIKACJE – AZYMUT-  ZATRUDNIENIE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia. Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/131468


17.10.2022 r. Rozpoczynamy realizację PORADNICTWA ZAWODOWEGO – IV EDYCJA – dodatkowa grupa

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 17.10.2022 rozpoczynamy realizację  PORADNICTWA ZAWODOWEGO (IV EDYCJA) w formie indywidualnych spotkań z DORADCĄ ZAWODOWYM. Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

Miejsce realizacji: – CBPK Sp. z o. o Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 (górny pasaż)

Serdecznie zapraszamy!


03.10.2022 r. Rozpoczynamy realizację IDENTYFIKACJI POTRZEB I PREDYSPOZYCJI WRAZ Z UTWORZENIEM IPD – IV EDYCJA – dodatkowa grupa

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 03.10.2022 rozpoczynamy realizację IDENTYFIKACJI POTRZEB I PREDYSPOZYCJI WRAZ Z UTWORZENIEM IPD (IV EDYCJA) w formie indywidualnych spotkań z DORADCĄ ZAWODOWYM.

Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

Miejsce realizacji: – CBPK Sp. z o. o Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 (górny pasaż) – grupa powiat ostrowiecki

Serdecznie zapraszamy!


15.09.2022 r. – Rozpoczynamy rekrutację do IV EDYCJI Projektu – DODATKOWA GRUPA

Informujemy, iż rozpoczynamy nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie – NABÓR – IV EDYCJA – DODATKOWA GRUPA

KWALIFIKACJE – AZYMUT – ZATRUDNIENIE

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN PROJEKTU_I_REKRUTACJI – DODATKOWA GRUPA

ZALACZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY-DODATKOWA GRUPA

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE o przetwarzaniu danych osobowych

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia

ZAŁĄCZNIK NR 4 – OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PROJEKTU (dot. utraty zatrudnienia i korzystania ze wsparcia w ramach Osi 9)

Do powyższych dokumentów należy obligatoryjnie dołączyć:

– dla bezrobotnych zarejestrowanych  – zaświadczenie z PUP
– dla NIE zarejestrowanych w PUP- zaświadczenie z ZUS (wniosek do ZUS i wzór wypełnienia wniosku do ZUS)
– dla osób, które utraciły pracę po 01.03.2020 r. – kserokopia świadectwa pracy lub umowy zlecenia
– dla osób z niepełnosprawnością – kserokopia orzeczenia

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ I ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW !


22.04.2022 Informacja dotycząca staży zawodowych- III EDYCJA

Szanowni/e Uczestnicy/czki Projektu! informujemy, iż w przypadku zamiaru podjęcia stażu zawodowego należy dostarczyć do Pośrednika/Trenera Pracy lub do biura projektu dokument „Skierowanie na staż” podpisany przez Firmę przyjmującą na staż”. Na podstawie powyższego zostanie przygotowana trójstronna umowa stażowa wraz z wymaganymi załącznikami

O terminie popisania umowy stażowej Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowani telefonicznie przez pracownika biura.


24.03.2022 Kontynuujemy realizację Pośrednictwa Pracy/Treningu Pracy – II EDYCJA – III spotkanie i III edycja II spotkanie

Uprzejmie informujemy, iż kontynuujemy realizację Pośrednictwo Pracy/Trening Pracy – II spotkanie dla II edycji UP

O terminie i czasie spotkań Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowanie telefonicznie przez pracownika biura. Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


10.03.2022 Informacja o rozpoczęciu szkoleń – III edycja

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy realizację szkoleń:

14.03.2022 – „Kadry i płace”

10.03.2022 –  „Stylizacja i przedłużanie paznokci”

14.03.2022 – „Pracownik biurowy – Recepcjonista z obsługą komputera”

17.03.2022 – „Pracownik biurowy z elementami RODO- Recepcjonista z obsługą komputera”

10.03.2022 – „Sprzedawca – magazynier z obsługą wózka widłowego”

10.03.2022 – „Operator koparko – ładowarki klasa III”

11.03.2022 – „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych – siostra PCK” 14.03.2022 – „Florystka”

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


07.03.2022 Informacja z wyboru ofert na realizację szkoleń dla III EDYCJI

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności przedmiotem , którego był zakup usługi polegającej na kompleksowym zorganizowaniu  9 szkoleń/kursów dla 24 osób – uczestników projektu „KWALIFIKACJE – AZYMUT – ZATRUDNIENIE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia

Część I. „Kadry i płace”

Część II. „Stylizacja i przedłużanie paznokci”

Część III. „Pracownik biurowy – Recepcjonista z obsługą komputera”

Część IV. „Pracownik biurowy z elementami RODO- Recepcjonista z obsługą komputera”

Część V. „Wózek widłowy WJO I”

Część VI. „Sprzedawca – magazynier z obsługą wózka widłowego”

Część VII. „Operator koparko – ładowarki klasa III”

Część VIII. „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych – siostra PCK” Część IX. „Florystka”

do realizacji szkoleń zostali wybrani Wykonawcy :

 1. Studium Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych s.c. z siedzibą 27-400 Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 – cześć: V, VI
 2. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55, – cześć: I, II, III, IV, VIII, IX
 3. Ośrodek Szkolenia Kierowców PRIMO Renata Gawron z siedzibą 27-400 Ostrowiec Św., ul. Sandomierska 26 A – cześć: VII

O terminie i czasie realizacji szkoleń Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowani telefonicznie przez pracownika biura. Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


03.03.2022 Rozpoczynamy realizację Warsztatów Poszukiwania Pracy  – III edycja

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy realizację dwudniowych WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY -GR. V i VI (III edycja).

Poniżej harmonogram realizacji zajęć

Grupa V : 03.03.2022 – 04.03.2022 w godzinach od 8.00 do 14.15

Grupa VI : 03.03.2022 – 04.03.2022 w godzinach od 14.15 do 20.15 M

Miejsce realizacji : Osiedle Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św. (górny pasaż)

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu


24.02.2022 Zapytanie ofertowe na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie 9 szkoleń/ kursów dla uczestników/czek projektu – III edycja

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi polegającą na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu 9 szkoleń/kursów dla uczestników projektu udzielanego Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu „KWALIFIKACJE – AZYMUT-  ZATRUDNIENIE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/95418


31.01.2022 r. Rozpoczynamy realizację PORADNICTWA ZAWODOWEGO – III EDYCJA

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 31.01.2022 rozpoczynamy realizację  PORADNICTWA ZAWODOWEGO (III EDYCJA) w formie indywidualnych spotkań z DORADCĄ ZAWODOWYM. Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

Miejsce realizacji: – CBPK Sp. z o. o Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 (górny pasaż) – grupa powiat ostrowiecki

Serdecznie zapraszamy!


03.01.2022 r. Rozpoczynamy realizację IDENTYFIKACJI POTRZEB I PREDYSPOZYCJI WRAZ Z UTWORZENIEM IPD – III EDYCJA

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 03.01.2022 rozpoczynamy realizację IDENTYFIKACJI POTRZEB I PREDYSPOZYCJI WRAZ Z UTWORZENIEM IPD (III EDYCJA) w formie indywidualnych spotkań z DORADCĄ ZAWODOWYM. Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

Miejsce realizacji: – CBPK Sp. z o. o Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 (górny pasaż) – grupa powiat ostrowiecki

Serdecznie zapraszamy!


08.11.2021 r. – Rozpoczynamy rekrutację do III EDYCJI Projektu

Informujemy, iż rozpoczynamy nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie – NABÓR – III EDYCJA

KWALIFIKACJE – AZYMUT – ZATRUDNIENIE

Dokumenty do pobrania: REGULAMIN PROJEKTU_I_REKRUTACJI

ZALACZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE o przetwarzaniu danych osobowych

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia

ZAŁĄCZNIK NR 4 – OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PROJEKTU (dot. utraty zatrudnienia i korzystania ze wsparcia w ramach Osi 9)

Do powyższych dokumentów należy obligatoryjnie dołączyć:

– dla bezrobotnych zarejestrowanych  – zaświadczenie z PUP
– dla NIE zarejestrowanych w PUP- zaświadczenie z ZUS (wniosek do ZUS i wzór wypełnienia wniosku do ZUS)
– dla osób, które utraciły pracę po 01.03.2020 r. – kserokopia świadectwa pracy lub umowy zlecenia
– dla osób z niepełnosprawnością – kserokopia orzeczenia

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ I ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW !


22.10.2021 Informacja dotycząca staży zawodowych- II EDYCJA

Szanowni/e Uczestnicy/czki Projektu! informujemy, iż w przypadku zamiaru podjęcia stażu zawodowego należy dostarczyć do Pośrednika/Trenera Pracy lub do biura projektu dokument „Skierowanie na staż” podpisany przez Firmę przyjmującą na staż”. Na podstawie powyższego zostanie przygotowana trójstronna umowa stażowa wraz z wymaganymi załącznikami

O terminie popisania umowy stażowej Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowani telefonicznie przez pracownika biura.


18.10.2021 Kontynuujemy realizację Pośrednictwa Pracy/Treningu Pracy – II EDYCJA – II spotkanie

Uprzejmie informujemy, iż kontynuujemy realizację Pośrednictwo Pracy/Trening Pracy – II spotkanie dla II edycji UP O terminie i czasie spotkań Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowanie telefonicznie przez pracownika biura.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


23.09.2021 Informacja o rozpoczęciu szkoleń – II edycja

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy realizację szkoleń:

23.09.2021 – „Spawacz metodą TIG – 141”

24.09.2021 – „Sprzedawca – magazynier z obsługą wózka widłowego”

24.09.2021 – „Sprzedawca z prawem jazdy kat B”

27.09.2021 – „Pracownik biurowy – Recepcjonista z obsługą komputera”

04.10.2021 – „Kucharz” 04.10.2021 – „Pomoc kuchenna z uprawnieniami SEP do 1 kV”

12.10.2021 – „Stylizacja i przedłużanie paznokci”

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


16.09.2021 Informacja z wyboru ofert na realizację szkoleń dla II EDYCJI

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności przedmiotem , którego był zakup usługi polegającej na kompleksowym zorganizowaniu  9 szkoleń/kursów dla 24 osób – uczestników projektu „KWALIFIKACJE – AZYMUT – ZATRUDNIENIE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia

Część I. „Pracownik biurowy – Recepcjonista z obsługą komputera”

Część II. „Sprzedawca – magazynier z obsługą wózka widłowego”

Część III. „Sprzedawca z obsługą komputera”

Część IV. „Sprzedawca z prawem jazdy kat B” Część V. „Kucharz”

Część VI. „Pomoc kuchenna z uprawnieniami SEP do 1 kV”

Część VII. „Kadry i płace”

Część VIII. „Spawacz metodą TIG – 141”

Część IX. „Stylizacja i przedłużanie paznokci”

do realizacji szkoleń zostali wybrani Wykonawcy :

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55, – cześć: I, II, III, IV, V, VI, VII, IX

Studium Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych s.c  27-400 Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 – cześć: VIII

O terminie i czasie realizacji szkoleń Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowani telefonicznie przez pracownika biura. Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


03.09.2021 Informacja o rozpoczęciu WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY” – GRUPA III i IV ( II edycja UP)

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy realizację dwudniowych WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY -GR. III i IV (II edycja). Poniżej harmonogram realizacji zajęć

Grupa III : 07.09.2021 – 08.09.2021 w godzinach od 8.30 do 14.25

Grupa IV : 09.09.2021 – 10.09.2021 w godzinach od 8.30 do 14.25

Miejsce realizacji : Osiedle Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św. (górny pasaż)

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu


02.09.2021 Zapytanie ofertowe na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie 9 szkoleń/ kursów dla uczestników/czek projektu – II edycja

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi polegającą na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu 9 szkoleń/kursów dla uczestników projektu udzielanego Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu „KWALIFIKACJE – AZYMUT-  ZATRUDNIENIE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/67515


01.09.2021 Rozpoczynamy realizację Pośrednictwa Pracy/Treningu Pracy – II EDYCJA – I spotkanie

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.09.2021 r. rozpoczynamy realizację kolejnego etapu projektu t.j. Pośrednictwo Pracy/Trening Pracy – I spotkanie – II EDYCJA O terminie i czasie spotkań Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowanie telefonicznie przez pracownika biura.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


30.08.2021 r. Rozpoczynamy realizację PORADNICTWA ZAWODOWEGO – II EDYCJA

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 30.08.2021 rozpoczynamy realizację  PORADNICTWA ZAWODOWEGO (II EDYCJA) w formie indywidualnych spotkań z DORADCĄ ZAWODOWYM. Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

Miejsce realizacji: – CBPK Sp. z o. o Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 (górny pasaż) – grupa powiat ostrowiecki

Serdecznie zapraszamy!


14.08.2021 r. Rozpoczynamy realizację IDENTYFIKACJI POTRZEB I PREDYSPOZYCJI WRAZ Z UTWORZENIEM IPD – II EDYCJA

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 14.08.2021 rozpoczynamy realizację IDENTYFIKACJI POTRZEB I PREDYSPOZYCJI WRAZ Z UTWORZENIEM IPD (II EDYCJA) w formie indywidualnych spotkań z DORADCĄ ZAWODOWYM. Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

Miejsce realizacji: – CBPK Sp. z o. o Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 (górny pasaż) – grupa powiat ostrowiecki

Serdecznie zapraszamy!


28.07.2021 Informacja dotycząca staży zawodowych- I EDYCJA

Szanowni/e Uczestnicy/czki Projektu! informujemy, iż w przypadku zamiaru podjęcia stażu zawodowego należy dostarczyć do Pośrednika/Trenera Pracy lub do biura projektu dokument „Skierowanie na staż” podpisany przez Firmę przyjmującą na staż”. Na podstawie powyższego zostanie przygotowana trójstronna umowa stażowa wraz z wymaganymi załącznikami

O terminie popisania umowy stażowej Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowani telefonicznie przez pracownika biura.


15.07.2021 Kontynuujemy realizację Pośrednictwa Pracy/Treningu Pracy – I EDYCJA – II spotkanie

Uprzejmie informujemy, iż kontynuujemy realizację Pośrednictwo Pracy/Trening Pracy – II spotkanie dla I edycji UP

O terminie i czasie spotkań Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowanie telefonicznie przez pracownika biura.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


01.07.2021 r. – Rozpoczynamy rekrutację do II EDYCJI Projektu

Informujemy, iż rozpoczynamy nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie – NABÓR – II EDYCJA

KWALIFIKACJE – AZYMUT – ZATRUDNIENIE

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN PROJEKTU_I_REKRUTACJI

ZALACZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE o przetwarzaniu danych osobowych

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia

ZAŁĄCZNIK NR 4 – OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PROJEKTU (dot. utraty zatrudnienia i korzystania ze wsparcia w ramach Osi 9)

Do powyższych dokumentów należy obligatoryjnie dołączyć:

– dla bezrobotnych zarejestrowanych  – zaświadczenie z PUP
– dla NIE zarejestrowanych w PUP- zaświadczenie z ZUS (wniosek do ZUS i wzór wypełnienia wniosku do ZUS)
– dla osób, które utraciły pracę po 01.03.2020 r. – kserokopia świadectwa pracy lub umowy zlecenia
– dla osób z niepełnosprawnością – kserokopia orzeczenia

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ I ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW !


28.06.2021 Informacja o rozpoczęciu szkoleń – I edycja

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy realizację szkoleń

01.07.2021 – Sprzedawca- magazynier z obsługą wózka widłowego

01.07.2021 – Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i terminala płatniczego + obsługa komputera

05.07.2021 – operator koparko-ładowarki

06.07.2021 – Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych z uprawnieniami SEP do 1 kV

07.07.2021 – Pomoc kuchenna z uprawnieniami SEP do 1 kV

10.07.2021 – Stylizacja i przedłużanie rzęs

12.07.2021 – Kucharz

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


22.06.2021 Informacja z wyboru ofert na realizację szkoleń

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności przedmiotem , którego był zakup usługi polegającej na kompleksowym zorganizowaniu  7 szkoleń/kursów dla 24 osób – uczestników projektu „KWALIFIKACJE – AZYMUT – ZATRUDNIENIE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia

Część I. „Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych z uprawnieniami SEP do 1 kV” 

Część II. „Sprzedawca – magazynier z obsługą wózka widłowego”

Część III. „Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej i terminala płatniczego + obsługa komputera” 

Część IV. „Kucharz” 

Część V. „Pomoc kuchenna z uprawnieniami SEP do 1 kV”,

Część VI. „Operator koparko – ładowarki klasa III”

Część VII. „Stylizacja i przedłużanie rzęs (metoda 1:1, metoda 2:1/3:1)”

do realizacji szkoleń zostali wybrani Wykonawcy :

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55, – cześć: I, II, III, IV, V, VII

Ośrodek Szkolenia PRIMO Renata Gawron 27-400 Ostrowiec Św., ul. Sandomierska 26 A – cześć: VI

O terminie i czasie realizacji szkoleń Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowani telefonicznie przez pracownika biura.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


07.06.2021 Zapytanie ofertowe na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie 7 szkoleń/ kursów dla uczestników/czek projektu

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi polegającą na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu 7 szkoleń/kursów dla uczestników projektu udzielanego Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu „KWALIFIKACJE – AZYMUT-  ZATRUDNIENIE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/52531


24.05.2021 Informacja o rozpoczęciu WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY” – GRUPA I i II

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy realizację dwudniowych WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY -GR. I i II (I edycja). Poniżej harmonogram realizacji zajęć harmonogram: WARSZTATY POSZUKIWANIA PRACY_I edycja

Miejsce realizacji : Osiedle Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu


18.05.2021 Rozpoczynamy realizację Pośrednictwa Pracy/Treningu Pracy

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.05.2021 r. rozpoczynamy realizację kolejnego etapu projektu t.j. Pośrednictwo Pracy/Trening Pracy – I spotkanie

O terminie i czasie spotkań Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowanie telefonicznie przez pracownika biura.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


12.05.2021 Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY oraz usługi cateringowej w formie obiadu serwowanego – II danie

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku. zwraca się do Państwa z prośbą o dokonanie wyceny rynkowej usługi przeprowadzenia :WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY

ROZEZNANIE CENOWE _WARSZTATY_POSZUKIWANIA_PRACY

ROZEZNANIE CENOWE _CATERING_cieply posiłek

realizowanych na rzecz Uczestników/czek Projektu  „KWALIFIKACJE -AZYMUT-ZATRUDNIENIE”


07.05.2021 Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie POŚREDNICTWA PRACY/TRENINGU PRACY

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku. zwraca się do Państwa z prośbą o dokonanie wyceny rynkowej usługi przeprowadzenia : POŚREDNICTWA PRACY/TRENINGU PRACY

ROZEZNANIE CENOWE _POSREDNIK_PRACY

realizowanych na rzecz Uczestników/czek Projektu  „KWALIFIKACJE -AZYMUT-ZATRUDNIENIE”


19.04.2021 r. Rozpoczynamy realizację PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 23.03.2021 rozpoczynamy realizację  PORADNICTWA ZAWODOWEGO w formie indywidualnych spotkań z DORADCĄ ZAWODOWYM. Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

Miejsce realizacji: – CBPK Sp. z o. o Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 (górny pasaż) – grupa powiat ostrowiecki

Serdecznie zapraszamy!


23.03.2021 r. Rozpoczynamy realizację IDENTYFIKACJI POTRZEB I PREDYSPOZYCJI WRAZ Z UTWORZENIEM IPD

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 23.03.2021 rozpoczynamy realizację IDENTYFIKACJI POTRZEB I PREDYSPOZYCJI WRAZ Z UTWORZENIEM IPD  w formie indywidualnych spotkań z DORADCĄ ZAWODOWYM. Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

Miejsce realizacji: – CBPK Sp. z o. o Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 (górny pasaż) – grupa powiat ostrowiecki

Serdecznie zapraszamy!


16.03.2021 Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie IDENTYFIKACJI POTRZEB I PREDYSPOZYCJI WRAZ Z UTWORZENIEM IPD oraz PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku. zwraca się do Państwa z prośbą o dokonanie wyceny rynkowej usługi przeprowadzenia : IDENTYFIKACJI POTRZEB I PREDYSPOZYCJI WRAZ Z UTWORZENIEM IPD oraz PORADNICTWA ZAWODOWEGO

ROZEZNANIE CENOWE.

dla Uczestników/czek Projektu  „KWALIFIKACJE -AZYMUT-ZATRUDNIENIE”


02.03.2021 r. – Rozpoczynamy rekrutację do I EDYCJI Projektu

Informujemy, iż rozpoczynamy nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie – NABÓR – I EDYCJA

KWALIFIKACJE – AZYMUT – ZATRUDNIENIE

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN PROJEKTU_I_REKRUTACJI

ZALACZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE o przetwarzaniu danych osobowych

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia

ZAŁĄCZNIK NR 4 – OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PROJEKTU (dot. utraty zatrudnienia i korzystania ze wsparcia w ramach Osi 9)

Do powyższych dokumentów należy obligatoryjnie dołączyć:

– dla bezrobotnych zarejestrowanych  – zaświadczenie z PUP
– dla NIE zarejestrowanych w PUP- zaświadczenie z ZUS (wniosek do ZUS i wzór wypełnienia wniosku do ZUS)
– dla osób, które utraciły pracę po 01.03.2020 r. – kserokopia świadectwa pracy lub umowy zlecenia
– dla osób z niepełnosprawnością – kserokopia orzeczenia

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ I ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW !


01.03.2021 r. –  Zapraszamy do udziału w projekcie

Szanowni Państwo ! informujemy, iż Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o.   realizuje projekt pn.: „KWALIFIKACJE – AZYMUT – ZATRUDNIENIE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia oraz poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących u 72 osób (42K/30M) stanowiących grupę docelową, poprzez wdrożenie zindywidualizowanych i kompleksowych działań w terminie od 01.03.2021 do 30.09.2022, które przyczynią się do wzrostu efektywności zawodowej i zatrudnieniowej Uczestników Projektu. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, które zamieszkują na obszarze woj. świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów KC tj. powiat i miasto: Ostrowiec Św.,  powyżej 29 roku życia i więcej. Grupę docelową stanowi 72 osoby (42K/30M), – *) os.bezrobotne (w tym zarejestrowane w PUP/MUP jako bezrobotne), *) poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo zwłaszcza te znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na ryku pracy, z czego:

 • 85% (36K/25M) osoby bezrobotne
 • 15% (6K/5M) bierne zawodowo
 • min. 30% UP (13K/9M) będą stanowić osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowe (w tym zarejestrowane w PUP/MUP jako bezrobotne), które utraciły zatrudnienie  po 01.03.2020 wskutek COVID-19
 • min 20% (9K/6M) osoby po 50 roku życia
 • max.20% (6M) bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, nie należący do poniższych grup

-min. 13% (6K/4M) osoby z niepełnosprawnością -min. 20% ( 9K/6M)os długotrwale bezrobotne -min. 70% – 21 mężczyzn i min. 60% – 25 kobiet z niskim wykształceniem max. ponadgimnazjalnym W ramach projektu przewidziano trzy edycje rekrutacji po średnio 24 osób każda, w tym:

 • I edycja (03-04.2021),
 • II edycja (06-07.2021),
 • III edycja (11-12.2021)

Okres realizacji projektu: 01.03.2021 – 30.09.2022