KWALIFIKACJE-AZYMUT-ZATRUDNIENIE

Projekt  „KWALIFIKACJE – AZYMUT-  ZATRUDNIENIE” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

16.09.2021 Informacja z wyboru ofert na realizację szkoleń dla II EDYCJI

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności przedmiotem , którego był zakup usługi polegającej na kompleksowym zorganizowaniu  9 szkoleń/kursów dla 24 osób – uczestników projektu „KWALIFIKACJE – AZYMUT – ZATRUDNIENIE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia

Część I. „Pracownik biurowy – Recepcjonista z obsługą komputera”

Część II. „Sprzedawca – magazynier z obsługą wózka widłowego”

Część III. „Sprzedawca z obsługą komputera”

Część IV. „Sprzedawca z prawem jazdy kat B”

Część V. „Kucharz”

Część VI. „Pomoc kuchenna z uprawnieniami SEP do 1 kV”

Część VII. „Kadry i płace”

Część VIII. „Spawacz metodą TIG – 141”

Część IX. „Stylizacja i przedłużanie paznokci”

 

do realizacji szkoleń zostali wybrani Wykonawcy :

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55, – cześć: I, II, III, IV, V, VI, VII, IX

Studium Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych s.c  27-400 Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 – cześć: VIII

O terminie i czasie realizacji szkoleń Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowani telefonicznie przez pracownika biura.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


03.09.2021 Informacja o rozpoczęciu WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY” – GRUPA III i IV ( II edycja UP)

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy realizację dwudniowych WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY -GR. III i IV (II edycja). Poniżej harmonogram realizacji zajęć

Grupa III : 07.09.2021 – 08.09.2021 w godzinach od 8.30 do 14.25

Grupa IV : 09.09.2021 – 10.09.2021 w godzinach od 8.30 do 14.25

Miejsce realizacji : Osiedle Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św. (górny pasaż)

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu


02.09.2021 Zapytanie ofertowe na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie 9 szkoleń/ kursów dla uczestników/czek projektu – II edycja

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi polegającą na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu 9 szkoleń/kursów dla uczestników projektu udzielanego Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu „KWALIFIKACJE – AZYMUT-  ZATRUDNIENIE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/67515


01.09.2021 Rozpoczynamy realizację Pośrednictwa Pracy/Treningu Pracy – II EDYCJA – I spotkanie

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.09.2021 r. rozpoczynamy realizację kolejnego etapu projektu t.j.

Pośrednictwo Pracy/Trening Pracy – I spotkanie – II EDYCJA

O terminie i czasie spotkań Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowanie telefonicznie przez pracownika biura.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


30.08.2021 r. Rozpoczynamy realizację PORADNICTWA ZAWODOWEGO – II EDYCJA

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 30.08.2021 rozpoczynamy realizację  PORADNICTWA ZAWODOWEGO (II EDYCJA) w formie indywidualnych spotkań z DORADCĄ ZAWODOWYM.

Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

Miejsce realizacji:

– CBPK Sp. z o. o Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 (górny pasaż) – grupa powiat ostrowiecki

Serdecznie zapraszamy!


14.08.2021 r. Rozpoczynamy realizację IDENTYFIKACJI POTRZEB I PREDYSPOZYCJI WRAZ Z UTWORZENIEM IPD – II EDYCJA

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 14.08.2021 rozpoczynamy realizację IDENTYFIKACJI POTRZEB I PREDYSPOZYCJI WRAZ Z UTWORZENIEM IPD (II EDYCJA) w formie indywidualnych spotkań z DORADCĄ ZAWODOWYM.

Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

Miejsce realizacji:

– CBPK Sp. z o. o Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 (górny pasaż) – grupa powiat ostrowiecki

Serdecznie zapraszamy!


28.07.2021 Informacja dotycząca staży zawodowych- I EDYCJA

Szanowni/e Uczestnicy/czki Projektu!

informujemy, iż w przypadku zamiaru podjęcia stażu zawodowego należy dostarczyć do Pośrednika/Trenera Pracy lub do biura projektu dokument „Skierowanie na staż” podpisany przez Firmę przyjmującą na staż”.

Na podstawie powyższego zostanie przygotowana trójstronna umowa stażowa wraz z wymaganymi załącznikami

O terminie popisania umowy stażowej Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowani telefonicznie przez pracownika biura.


15.07.2021 Kontynuujemy realizację Pośrednictwa Pracy/Treningu Pracy – I EDYCJA – II spotkanie

Uprzejmie informujemy, iż kontynuujemy realizację Pośrednictwo Pracy/Trening Pracy – II spotkanie dla I edycji UP

O terminie i czasie spotkań Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowanie telefonicznie przez pracownika biura.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


01.07.2021 r. – Rozpoczynamy rekrutację do II EDYCJI Projektu

Informujemy, iż rozpoczynamy nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie – NABÓR – II EDYCJA

KWALIFIKACJE – AZYMUT – ZATRUDNIENIE

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN PROJEKTU_I_REKRUTACJI

ZALACZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE o przetwarzaniu danych osobowych

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia

ZAŁĄCZNIK NR 4 – OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PROJEKTU (dot. utraty zatrudnienia i korzystania ze wsparcia w ramach Osi 9)

Do powyższych dokumentów należy obligatoryjnie dołączyć:

– dla bezrobotnych zarejestrowanych  – zaświadczenie z PUP
– dla NIE zarejestrowanych w PUP- zaświadczenie z ZUS (wniosek do ZUS i wzór wypełnienia wniosku do ZUS)
– dla osób, które utraciły pracę po 01.03.2020 r. – kserokopia świadectwa pracy lub umowy zlecenia
– dla osób z niepełnosprawnością – kserokopia orzeczenia

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ I ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW !


28.06.2021 Informacja o rozpoczęciu szkoleń – I edycja

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy realizację szkoleń

01.07.2021 – Sprzedawca- magazynier z obsługą wózka widłowego

01.07.2021 – Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i terminala płatniczego + obsługa komputera

05.07.2021 – operator koparko-ładowarki

06.07.2021 – Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych z uprawnieniami SEP do 1 kV

07.07.2021 – Pomoc kuchenna z uprawnieniami SEP do 1 kV

10.07.2021 – Stylizacja i przedłużanie rzęs

12.07.2021 – Kucharz

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


22.06.2021 Informacja z wyboru ofert na realizację szkoleń

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności przedmiotem , którego był zakup usługi polegającej na kompleksowym zorganizowaniu  7 szkoleń/kursów dla 24 osób – uczestników projektu „KWALIFIKACJE – AZYMUT – ZATRUDNIENIE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia

Część I. „Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych z uprawnieniami SEP do 1 kV” 

Część II. „Sprzedawca – magazynier z obsługą wózka widłowego”

Część III. „Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej i terminala płatniczego + obsługa komputera” 

Część IV. „Kucharz” 

Część V. „Pomoc kuchenna z uprawnieniami SEP do 1 kV”,

Część VI. „Operator koparko – ładowarki klasa III”

Część VII. „Stylizacja i przedłużanie rzęs (metoda 1:1, metoda 2:1/3:1)”

do realizacji szkoleń zostali wybrani Wykonawcy :

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55, – cześć: I, II, III, IV, V, VII

Ośrodek Szkolenia PRIMO Renata Gawron 27-400 Ostrowiec Św., ul. Sandomierska 26 A – cześć: VI

O terminie i czasie realizacji szkoleń Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowani telefonicznie przez pracownika biura.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


07.06.2021 Zapytanie ofertowe na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie 7 szkoleń/ kursów dla uczestników/czek projektu

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi polegającą na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu 7 szkoleń/kursów dla uczestników projektu udzielanego Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu „KWALIFIKACJE – AZYMUT-  ZATRUDNIENIE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/52531


24.05.2021 Informacja o rozpoczęciu WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY” – GRUPA I i II

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy realizację dwudniowych WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY -GR. I i II (I edycja). Poniżej harmonogram realizacji zajęć

harmonogram: WARSZTATY POSZUKIWANIA PRACY_I edycja

Miejsce realizacji : Osiedle Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu


18.05.2021 Rozpoczynamy realizację Pośrednictwa Pracy/Treningu Pracy

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.05.2021 r. rozpoczynamy realizację kolejnego etapu projektu t.j.

Pośrednictwo Pracy/Trening Pracy – I spotkanie

O terminie i czasie spotkań Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowanie telefonicznie przez pracownika biura.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


12.05.2021 Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY oraz usługi cateringowej w formie obiadu serwowanego – II danie

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku. zwraca się do Państwa z prośbą o dokonanie wyceny rynkowej usługi przeprowadzenia :

WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY

ROZEZNANIE CENOWE _WARSZTATY_POSZUKIWANIA_PRACY

ROZEZNANIE CENOWE _CATERING_cieply posiłek

realizowanych na rzecz Uczestników/czek Projektu  „KWALIFIKACJE -AZYMUT-ZATRUDNIENIE”


07.05.2021 Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie POŚREDNICTWA PRACY/TRENINGU PRACY

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku. zwraca się do Państwa z prośbą o dokonanie wyceny rynkowej usługi przeprowadzenia :

POŚREDNICTWA PRACY/TRENINGU PRACY

ROZEZNANIE CENOWE _POSREDNIK_PRACY

realizowanych na rzecz Uczestników/czek Projektu  „KWALIFIKACJE -AZYMUT-ZATRUDNIENIE”


19.04.2021 r. Rozpoczynamy realizację PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 23.03.2021 rozpoczynamy realizację  PORADNICTWA ZAWODOWEGO w formie indywidualnych spotkań z DORADCĄ ZAWODOWYM.

Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

Miejsce realizacji:

– CBPK Sp. z o. o Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 (górny pasaż) – grupa powiat ostrowiecki

Serdecznie zapraszamy!


23.03.2021 r. Rozpoczynamy realizację IDENTYFIKACJI POTRZEB I PREDYSPOZYCJI WRAZ Z UTWORZENIEM IPD

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 23.03.2021 rozpoczynamy realizację IDENTYFIKACJI POTRZEB I PREDYSPOZYCJI WRAZ Z UTWORZENIEM IPD  w formie indywidualnych spotkań z DORADCĄ ZAWODOWYM.

Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

Miejsce realizacji:

– CBPK Sp. z o. o Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 (górny pasaż) – grupa powiat ostrowiecki

Serdecznie zapraszamy!


16.03.2021 Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie IDENTYFIKACJI POTRZEB I PREDYSPOZYCJI WRAZ Z UTWORZENIEM IPD oraz PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku. zwraca się do Państwa z prośbą o dokonanie wyceny rynkowej usługi przeprowadzenia :

IDENTYFIKACJI POTRZEB I PREDYSPOZYCJI WRAZ Z UTWORZENIEM IPD oraz PORADNICTWA ZAWODOWEGO

ROZEZNANIE CENOWE.

dla Uczestników/czek Projektu  „KWALIFIKACJE -AZYMUT-ZATRUDNIENIE”


02.03.2021 r. – Rozpoczynamy rekrutację do I EDYCJI Projektu

Informujemy, iż rozpoczynamy nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie – NABÓR – I EDYCJA

KWALIFIKACJE – AZYMUT – ZATRUDNIENIE

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN PROJEKTU_I_REKRUTACJI

ZALACZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE o przetwarzaniu danych osobowych

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia

ZAŁĄCZNIK NR 4 – OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PROJEKTU (dot. utraty zatrudnienia i korzystania ze wsparcia w ramach Osi 9)

Do powyższych dokumentów należy obligatoryjnie dołączyć:

– dla bezrobotnych zarejestrowanych  – zaświadczenie z PUP
– dla NIE zarejestrowanych w PUP- zaświadczenie z ZUS (wniosek do ZUS i wzór wypełnienia wniosku do ZUS)
– dla osób, które utraciły pracę po 01.03.2020 r. – kserokopia świadectwa pracy lub umowy zlecenia
– dla osób z niepełnosprawnością – kserokopia orzeczenia

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ I ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW !


01.03.2021 r. –  Zapraszamy do udziału w projekcie

Szanowni Państwo !

informujemy, iż Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o.   realizuje projekt pn.: „KWALIFIKACJE – AZYMUT – ZATRUDNIENIE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia oraz poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących u 72 osób (42K/30M) stanowiących grupę docelową, poprzez wdrożenie zindywidualizowanych i kompleksowych działań w terminie od 01.03.2021 do 30.09.2022, które przyczynią się do wzrostu efektywności zawodowej i zatrudnieniowej Uczestników Projektu.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, które zamieszkują na obszarze woj. świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów KC tj. powiat i miasto: Ostrowiec Św.,  powyżej 29 roku życia i więcej.

Grupę docelową stanowi 72 osoby (42K/30M), –

*) os.bezrobotne (w tym zarejestrowane w PUP/MUP jako bezrobotne),

*) poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo zwłaszcza te znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na ryku pracy,

z czego:

  • 85% (36K/25M) osoby bezrobotne
  • 15% (6K/5M) bierne zawodowo
  • min. 30% UP (13K/9M) będą stanowić osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowe (w tym zarejestrowane w PUP/MUP jako bezrobotne), które utraciły zatrudnienie  po 01.03.2020 wskutek COVID-19
  • min 20% (9K/6M) osoby po 50 roku życia
  • max.20% (6M) bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, nie należący do poniższych grup

-min. 13% (6K/4M) osoby z niepełnosprawnością
-min. 20% ( 9K/6M)os długotrwale bezrobotne
-min. 70% – 21 mężczyzn i min. 60% – 25 kobiet z niskim wykształceniem max. ponadgimnazjalnym

W ramach projektu przewidziano trzy edycje rekrutacji po średnio 24 osób każda, w tym:

  • I edycja (03-04.2021),
  • II edycja (06-07.2021),
  • III edycja (11-12.2021)

Okres realizacji projektu: 01.03.2021 – 30.09.2022