AKTYWNA INTEGRACJA = LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

 

11.02.2021 Informacja o rozpoczęciu z dniem 18.02.2021 szkolenia Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych  z uprawnieniami SEP do 1 kV

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 18.02.2021 rozpoczynamy realizację szkolenia Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych z uprawnieniami SEP do 1 kV. Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć :

harmonogram- Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych + SEP-1kV

Przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


29.01.2021 Informacja z wyboru ofert na realizację szkoleń

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności przedmiotem , którego był zakup usługi polegającej na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu 1 szkolenia/kursu dla 1 osoby – uczestnika/czki II EDYCJI projektu „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

do realizacji szkolenia „Kurs prawa jazdy kategorii C+E” został wybrany Wykonawca :

„MONTE – CARLO” Norbert Kamoda z siedzibą 27-400 Ostrowiec Św.,  Aleja Jana Pawła II 45


21.01.2021 Zapytanie ofertowe na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie 1 szkolenia/ kursu dla uczestników/czek projektu – II EDYCJA

W związku z wycofaniem się z realizacji kursu przez Firmę Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTO SAW mgr Marzena Góra, zapraszamy do składania ofert na realizację usługi polegającą na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu 1 szkolenia/kursu dla II EDYCJI uczestników Projektu „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020

Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/28072


14.01.2021 Informacja o rozpoczęciu szkolenia Sprzedawca- magazynier z obsługą wózka widłowego

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 07.01.2021 rozpoczynamy realizację szkolenia Sprzedawca- magazynier z obsługą wózka widłowego. Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć :

HARMONOGRAM SZKOLENIA Sprzedawca_magazynier

Przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


11.01.2021 Informacja o rozpoczęciu szkolenia Pilarz -Drwal

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 07.01.2021 rozpoczynamy realizację szkolenia Pilarz -Drwal. Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć :

HARMONOGRAM SZKOLEN-PILARZ_DRWAL

Przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


07.01.2021 Informacja o rozpoczęciu szkolenia Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. I (moduł kl.III + kl.I )

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 07.01.2021 rozpoczynamy realizację szkolenia Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. I (moduł kl.III + kl.I ). Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć :

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


09.12.2020 Informacja z wyboru ofert na realizację szkoleń

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności przedmiotem , którego był zakup usługi polegającej na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu 6 szkoleń/kursów dla 26 osób – uczestników II EDYCJI projektu „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” (podział zamówienia na 6 części)

do realizacji szkoleń zostali wybrani Wykonawcy :

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55,

Część I. „Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych z uprawnieniami SEP do 1 kV” 

Część II. „Opiekun osób starszych i zależnych – siostra PCK”

Część III. „Sprzedawca – magazynier z obsługą wózka widłowego”

 

Ośrodek Szkolenia PRIMO Renata Gawron z siedzibą 27-400 Ostrowiec Św., ul. Sandomierska 26 A

Część IV. „Pilarz – drwal”

Część VI. „Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III i kl. I”

 

Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTO SAW mgr Marzena Góra 27-400 Ostrowiec Św., ul. Iłżecka 91

Część V. „Kurs prawa jazdy kategorii C+E”

O terminie i czasie realizacji szkoleń Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowani telefonicznie przez pracownika biura.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


25.11.2020 Zapytanie ofertowe na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie 6 szkoleń/ kursów dla uczestników/czek projektu – II EDYCJA

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi polegającą na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu 6 szkoleń/kursów dla II EDYCJI uczestników Projektu „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020

Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/18764


09.11.2020 Zakończyliśmy cykl Warsztatów Kompetencji Społecznych dla 3 grup uczestników/czek projektu – II EDYCJA

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 09.11.2020 r. zakończyliśmy realizację kolejnego etapu projektu t.j.

Warsztaty Kompetencji Społecznych.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o dostarczaniu do Biura Projektu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


29.10.2020 Zmiana terminów realizacji Warsztatów Kompetencji Społecznych dla III grupy uczestników/czek projektu – II EDYCJA

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 29.10.2020 r. ulega zmianie harmonogram realizacji Warsztatów Kompetencji Społecznych dla III grupy (Ostrowiec Św. ) t.j.

ZMIANA_III_GR_harmonogram zajec-OSTROWIEC_II_EDYCJA


29.09.2020 Rozpoczynamy cykl Warsztatów Kompetencji Społecznych dla 3 grup uczestników/czek projektu – II EDYCJA

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 29.09.2020 r. rozpoczynamy realizację kolejnego etapu projektu t.j.

Warsztaty Kompetencji Społecznych.

Poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć dla poszczególnych grup:

I_GR_harmonogram zajec-OSTROWIEC_II

II_GR_harmonogram zajec-BALTOW_II

III_GR_harmonogram zajec-OSTROWIEC_II

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


17.08.2020  Rozpoczynamy realizację PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I ZAWODOWEGO – II edycja

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 17.08.2020 rozpoczynamy realizację :

PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO w formie indywidualnych spotkań z PSYCHOLOGIEM

oraz

PORADNICTWA ZAWODOWEGO w formie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.

Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

Miejsce realizacji: Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 (górny pasaż)

Serdecznie zapraszamy!


17.07.2020 r. Rozpoczynamy działania rekrutacyjne do II EDYCJI Projektu

Informujemy, iż rozpoczynamy nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie (II EDYCJA)

„AKTYWNA INTEGRACJA = LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN PROJEKTU I REKRUTACJI

ZAŁACZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OSWIADCZENIE o przetwarzaniu danych osobowych

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OSWIADCZENIE KANDYDATA DO PROJEKTU

ZAŁĄCZNIK NR 4 – OSWIADCZENIE o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia

Serdecznie zapraszamy !!!!!

Formularze rekrutacyjne przyjmowane są w biurze projektu mieszczącym się pod adresem :

CBPK Sp. z o. o. osiedle Słoneczne 14 (górny pasaż), 27-400 Ostrowiec Św.


15.07.2020 Informacja o rozpoczęciu WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY” – GRUPA III

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy realizację dwudniowych WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY -GR. III.

Warsztaty odbędą się w dniach 16.07.2020 i 17.07.2020 w godz. 9.00-14.55

Miejsce realizacji : Osiedle Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu


14.07.2020 Informacja o zakończeniu realizacji szkolenia  „Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych”

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 07.07.2020 zakończyliśmy realizację szkoleń  „Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych”.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o rozliczeniu kosztów dojazdu. Niezbędne dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu.


07.07.2020 Informacja o zakończeniu realizacji szkoleń  „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych – siostra PCK” oraz „GLAZURNIK”

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 07.07.2020 zakończyliśmy realizację szkoleń  „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych – siostra PCK” oraz „GLAZURNIK”.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o rozliczeniu kosztów dojazdu. Niezbędne dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu.


01.07.2020 Informacja o rozpoczęciu WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY” – GRUPA II

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy realizację dwudniowych WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY -GR. II.

Warsztaty odbędą się w dniach 01.07.2020 i 02.07.2020 w godz. 9.00-14.55

Miejsce realizacji : Osiedle Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu


30.06.2020 Informacja o zakończeniu realizacji szkolenia  KUCHARZ

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 30.06.2020 zakończyliśmy realizację szkolenia KUCHARZ.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o rozliczeniu kosztów dojazdu. Niezbędne dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu.


29.06.2020 Informacja o rozpoczęciu kolejnego etapu realizacji projektu : STAŻE ZAWODOWE

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 29.06.2020  rozpoczynamy realizację zadania pn.: STAŻE ZAWODOWE.

Zapraszamy wszystkich Uczestników/czek do Biura Projektu i Pośrednika Pracy/Trenera pracy po odbiór druków „Skierowanie na staż”


27.06.2020 Informacja o zakończeniu realizacji szkolenia  SPRZEDAWCA z prawem jazdy kat B

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 27.06.2020 zakończyliśmy realizację szkolenia SPRZEDAWCA  z prawem jazdy kat B.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o rozliczeniu kosztów dojazdu. Niezbędne dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu.


24.06.2020 Informacja o rozpoczęciu WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY” – GRUPA I

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy realizację dwudniowych WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY -GR. I.

Warsztaty odbędą się w dniach 24.06.2020 i 25.06.2020 w godz. 9.00-14.55

Miejsce realizacji : Osiedle Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu


23.06.2020 Informacja o zakończeniu realizacji szkolenia  SPRZEDAWCA – MAGAZYNIER z obsługą wózka widłowego

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 23.06.2020 zakończyliśmy realizację szkolenia SPRZEDAWCA – MAGAZYNIER z obsługą wózka widłowego.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o rozliczeniu kosztów dojazdu. Niezbędne dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu.


22.06.2020 Informacja o zakończeniu realizacji szkolenia  OPERATOR ŁADOWARKI JEDNONACZYNIOWEJ KL. III + KL. I

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 22.06.2020 zakończyliśmy realizację szkolenia OPERATOR ŁADOWARKI JEDNONACZYNIOWEJ KL. III + KL. I.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o rozliczeniu kosztów dojazdu. Niezbędne dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu.


20.06.2020 Kontynuujemy  realizację Pośrednictwa Pracy/Treningu Pracy – II spotkanie

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 22.06.2020 r. odbędą się kolejne spotkania z Pośrednikiem Pracy/Trenerem Pracy

O terminie i czasie spotkań Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowanie telefonicznie przez pracownika biura.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


19.06.2020 Informacja o zakończeniu realizacji szkolenia  PRACOWNIK BIUROWY

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 19.06.2020 zakończyliśmy realizację szkolenia PRACOWNIK BIUROWY

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o rozliczeniu kosztów dojazdu. Niezbędne dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu.


16.06.2020 Informacja o zakończeniu realizacji szkolenia  OPERATOR KOPARKO ŁADOWARKI KL. III

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 16.06.2020 zakończyliśmy realizację szkolenia OPERATOR KOPARKO ŁADOWARKI KL. III .

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o rozliczeniu kosztów dojazdu. Niezbędne dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu.


04.06.2020 Informacja o rozpoczęciu szkoleń „Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych” oraz „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych – siostra PCK”

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 08.06.2020 rozpoczynamy realizację szkoleń Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych oraz Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych – siostra PCK .

Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć :

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych – siostra PCK

Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu


03.06.2020 Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie usługi polegającej na przeprowadzeniu WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku. zwraca się do Państwa z prośbą o dokonanie wyceny rynkowej usługi przeprowadzenia :

WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY

ZAPYTANIE CENOWE _WARSZTATY POSZUKIWANIA_PRACY

ZALACZNIKI_ZAPYTANIE CENOWE _wersja edytowalna

Zapraszamy do składania ofert


01.06.2020 Informacja o zmianie w harmonogramie realizacji szkolenia KUCHARZ

Uprzejmie informujemy, iż nastąpiła zmiana realizacji szkolenia KUCHARZ. Poniżej zamieszczamy aktualny harmonogram zajęć :

KUCHARZ_AKTUALIZACJA_HARMONOGRAMU

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


29.05.2020 Informacja o rozpoczęciu szkolenia pn.: GLAZURNIK

Informujemy, iż od dnia 03.06.2020 rozpoczynamy realizację szkolenia GLAZURNIK. Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć :

GLAZURNIK

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


28.05.2020 Informacja o rozpoczęciu szkolenia PRACOWNIK BIUROWY

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 28.05.2020 rozpoczynamy realizację szkolenia PRACOWNIK BIUROWY. Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć :

PRACOWNIK BIUROWY

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


27.05.2020 Informacja o rozpoczęciu szkoleń Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. I (moduł kl.III + kl.I ) oraz OPERATOR KOPARKO ŁADOWARKI KL. III

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 27.05.2020 rozpoczynamy realizację szkoleń Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. I (moduł kl.III + kl.I ) oraz OPERATOR KOPARKO ŁADOWARKI KL. III .

Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć :

Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. I (moduł kl.III + kl.I )

OPERATOR KOPARKOŁADOWARKI KL. III

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


26.05.2020 Informacja o rozpoczęciu szkoleń „SPRZEDAWCA – MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO” oraz  „SPRZEDAWCA Z PRAWEM JAZDY KATEGORII B.”

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 26.05.2020 rozpoczynamy realizację szkoleń SPRZEDAWCA – MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO oraz SPRZEDAWCA Z PRAWEM JAZDY KATEGORII B.”

Poniżej zamieszczamy harmonogramy zajęć :

SPRZEDAWCA_z obsługą wózka widłowego

SPRZEDAWCA z PRAWEM JAZDY

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


20.05.2020 Informacja o rozpoczęciu szkolenia KUCHARZ

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 20.05.2020 rozpoczynamy realizację szkolenia KUCHARZ. Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć :

HARMONOGRAM SZKOLENIA „KUCHARZ”

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


05.03.2020 Informacja z wyboru ofert na realizację szkoleń

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku roztrzygniętego postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności przedmiotem , którego był zakup usługi polegającej na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu 9 szkoleń/kursów dla 31 osób – uczestników projektu „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” (podział zamówienia na 9 części)

do realizacji szkoleń zostali wybrani Wykonawcy :

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55,

cześć I : „Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych”

część II : „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych – siostra PCK”

część V: „Kucharz”

część VIII: „Glazurnik”

cześć IX: „Pracownik biurowy”

Studium Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych s.c. z siedzibą 27-400 Ostrowiec Św., osiedle Słoneczne 14

cześć III: „Sprzedawca – magazynier z obsługą wózka widłowego”

część IV: „Sprzedawca z prawem jazdy kat B”

Ośrodek Szkolenia PRIMO Renata Gawron z siedzibą 27-400 Ostrowiec Św., ul. Sandomierska 26 A

cześć VI: „Operator koparko – ładowarki klasa III”

część VII: „Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III i kl. I”

 

O terminie i czasie realizacji szkoleń Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowani telefonicznie przez pracownika biura.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


27.02.2020 Rozpoczynamy realizację Pośrednictwa Pracy/Treningu Pracy

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 27.02.2020 r. rozpoczynamy realizację kolejnego etapu projektu t.j.

Pośrednictwo Pracy/Trening Pracy – I spotkanie

O terminie i czasie spotkań Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowanie telefonicznie przez pracownika biura.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


25.02.2020 Zmiana zapytania ofertowego na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie 9 szkoleń/ kursów dla uczestników/czek projektu

Szanowni Państwo,

W Załączniku nr 1 – Formularz ofertowy w części nr VII t.j. Przeprowadzanie szkolenia „Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III i klasa I” omyłkowo wpisano liczbę Uczestników „5”. Zgodnie z zapytaniem ofertowym winno być „ 2” osoby. W związku z tym prosimy o naniesienie zmiany w Załączniku nr 1 – część VII- dotyczącą prawidłowej liczby osób.

Biorąc powyższe pod uwagę, CBPK Sp. z o.o. wydłuża termin składania ofert do końca dnia 03.03.2020 r.

Zmiana Zapytania ofertowego dostępne jest na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1234406


21.02.2020 Zapytanie ofertowe na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie 9 szkoleń/ kursów dla uczestników/czek projektu

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi polegającą na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu 9 szkoleń/kursów dla uczestników projektu udzielanego Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020

Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1234406


13.02.2020 Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie usługi polegającej na przeprowadzeniu POŚREDNICTWA PRACY / TRENINGU PRACY

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku. zwraca się do Państwa z prośbą o dokonanie wyceny rynkowej usługi przeprowadzenia :

POŚREDNICTWA PRACY / TRENINGU PRACY

ZAPYTANIE CENOWE _POSREDNICTWO PRACY_TRENER PRACY

ZALACZNIKI _POSREDNICTWO PRACY_TRENER PRACY

Zapraszamy do składania ofert


03.02.2020 Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie usługi polegającej na zorganizowaniu noclegu, wyżywienia oraz transportu w ramach wizyt studyjnych dla łącznej liczby 68 osób (17 osób w ramach każdej z 4 wizyt)

Zapraszamy Wykonawców do złożenia odpowiedzi na rozeznanie cenowe prowadzone przez Partnera Projektu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „KRZEMIENNY KRĄG” .

Bliższe informacje zamieszczone są na stronie : http://www.krzemiennykrag.info/2020/02/rozeznanie-cenowe-na-przeprowadzenie-uslugi/


21.01.2020 Rozpoczynamy cykl Warsztatów Kompetencji Społecznych dla 3 grup uczestników/czek projektu – I EDYCJA

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 21.01.2020 r. rozpoczynamy realizację kolejnego etapu projektu t.j.

Warsztaty Kompetencji Społecznych.

Poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć dla poszczególnych grup:

harmonogram zajec-BALTOW_GR. I

harmonogram zajec-OSTROWIEC_GR. II

harmonogram zajec-OSTROWIEC_GR. III

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


10.01.2020 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie cyklu warsztatów Kompetencji Społecznych dla 6 grup uczestników/czek projektu

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi polegającą na przeprowadzeniu cyklu warsztatów Kompetencji Społecznych dla 6 grup uczestników projektu udzielanego Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020

Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1226626


08.01.2020 Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie USŁUGI CATERINGOWEJ w formie serwowanego obiadu – ciepły posiłek (II danie)

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku. zwraca się do Państwa z prośbą o dokonanie wyceny rynkowej usługi cateringowej w formie serwowanego obiadu – ciepły posiłek (II danie) :

ZAPYTANIE CENOWE _CATERING_EFS

ZAPYTANIE CENOWE _CATERING_ZALACZNIKI

Usługa realizowana na rzecz Uczestników/czek Projektu  „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”


07.01.2020  Zakończenie realizacji PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym zakończyliśmy realizację PORADNICTWA ZAWODOWEGO w formie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.


03.01.2020  Zakończenie realizacji PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy realizację PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO w formie indywidualnych spotkań z PSYCHOLOGIEM.


26.11.2019 Uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu „AKTYWNA INTEGRACJA = LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym Marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik w obecności radnej Sejmiku Województwa Magdaleny Zieleń oraz Prezes Zarządu Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. Sylwia Barańska – podpisali umowę na dofinansowanie projektu „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

https://www.swietokrzyskie.pro/ponad-500-mieszkancow-swietokrzyskiego-zagrozonych-wykluczeniem-skorzysta-ze-stazy-i-edukacji-zawodowej/


21.11.2019  Rozpoczynamy realizację PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 25.11.2019 rozpoczynamy realizację PORADNICTWA ZAWODOWEGO w formie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.

Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

Miejsce realizacji: Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 (górny pasaż)

Serdecznie zapraszamy!


16.11.2019  Rozpoczynamy realizację PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 19.11.2019 rozpoczynamy realizację PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO w formie indywidualnych spotkań z PSYCHOLOGIEM.

Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

Miejsce realizacji: Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 (górny pasaż)

Serdecznie zapraszamy!


06.11.2019 Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO oraz INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku. zwraca się do Państwa z prośbą o dokonanie wyceny rynkowej usługi przeprowadzenia :

INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

ROZEZNANIE CENOWE INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

ZAŁACZNIKI-poradnictwo psychologiczne – wersja edytowalna

oraz

INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO

ZAPYTANIE CENOWE _DORADCA_ZAWODOWY

ZAŁACZNIKI-poradnictwo zawodowe – wersja edytowalna

realizowanych na rzecz Uczestników/czek Projektu  „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”


05.11.2019 Informacja z wyboru ofert

Poniżej przedstawiamy informację z wyboru ofert złożonych na  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/CBPK/10/EFS-24/2019 z dnia 22.10.2019 r. opublikowanego w dniu 23.10.2019 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY_MENTOR


23.10.2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług mentorskich

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usług mentorskich w podziale na :
Część I. Mentor świadczący usługi na terenie powiatu ostrowieckiego , teren wiejski gminy Bałtów
Część II. Mentor świadczący usługi na terenie powiatu ostrowieckiego , teren wiejski gminy Bodzechów
Część III. Mentor świadczący usługi na terenie powiatu ostrowieckiego , teren wiejski gminy Ćmielów
o charakterze wsparcia mentorskiego udzielanego Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZAPYTANIE OFERTOWE_MENTOR

Zapytanie ofertowe dostępne jest również na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl


21.10.2019 r. Rozpoczynamy działania rekrutacyjne

Informujemy, iż rozpoczynamy nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie

„AKTYWNA INTEGRACJA = LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN PROJEKTU I REKRUTACJI

ZAŁACZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OSWIADCZENIE o przetwarzaniu danych osobowych

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OSWIADCZENIE KANDYDATA DO PROJEKTU

ZAŁĄCZNIK NR 4 – OSWIADCZENIE o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia

 


17.10.2019 r. Zapraszamy do udziału w projekcie

Szanowni Państwo !,

informujemy, iż Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o.  w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” realizuje projekt pn.: „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz zwiększonej skuteczności w podjęciu zatrudnienia u 60 osób (32K i 28M) stanowiących grupę docelową, poprzez wdrożenie zindywidualizowanych i kompleksowych działań w ramach aktywnej integracji społecznej i zawodowej w terminie od 01.10.2019 do 30.06.2021, które przyczynią się do wzrostu efektywności społecznej i zatrudnieniowej Uczestników Projektu.

Grupę docelową stanowi 60 osób (32K/28M), z czego:

-70% (22K/20M) osób bezrobotnych.

-30% (10K/8M) osób biernych zawodowych

-min. 20% (6K/6M) osób niepełnosprawnych

-min. 20% (6K/6M) osób w wieku 50+

-min. 90% – 25 M i min. 40% – 13 – K z niskim wykształceniem max. ponadgimnazjalnym

Uczestnicy Projektu to osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej, które są klientami GOPS Bałtów, GOPS Bodzechów, OPS Ćmielów ze względu na ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność.

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 30.06.2020

________________________________________________________________________________

Projekt  „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020