AKTYWNA INTEGRACJA – AZYMUT – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

31.07.2022 Informacja dotycząca staży zawodowych i pośrednictwa pracy/trening pracy

Szanowni/e Uczestnicy/czki Projektu!

informujemy, iż zakończyliśmy realizację zadania: ” STAŻE ZAWODOWE.

Na podstawie powyższego zostanie przygotowana trójstronna umowa stażowa wraz z wymaganymi załącznikami

O terminie popisania umowy stażowej Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowani telefonicznie przez pracownika biura.


30.05.2022 Kontynuujemy realizację Pośrednictwa Pracy/Treningu Pracy – DODATKOWA GRUPA (II spotkanie)

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 30.05.2022 r. rozpoczynamy realizację kolejnego etapu projektu t.j.

Pośrednictwo Pracy/Trening Pracy – II spotkanie – Ostrowiec Św

O terminie i czasie spotkań Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowanie telefonicznie przez pracownika biura.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


18.04.2022 Informacja dotycząca staży zawodowych

Szanowni/e Uczestnicy/czki Projektu!

informujemy, iż w przypadku zamiaru podjęcia stażu zawodowego zgodnie z zapisami IŚR należy dostarczyć do Pośrednika/Trenera Pracy lub do biura projektu dokument „Skierowanie na staż” podpisany przez Firmę przyjmującą na staż”.

Na podstawie powyższego zostanie przygotowana trójstronna umowa stażowa wraz z wymaganymi załącznikami

O terminie popisania umowy stażowej Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowani telefonicznie przez pracownika biura.


19.04.2022 Informacja o realizacji „WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY”  – III EDYCJA

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy realizację dwudniowych WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY -DODATKOWA GRUPA (III EDYCJA)

Warsztaty odbędą się :

 w dniach 19.04.2022 i 23.04.2022 w godz. 9.00-14.55

Miejsce realizacji : Osiedle Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu


07.03.2022 Rozpoczynamy realizację Pośrednictwa Pracy/Treningu Pracy – DODATKOWA GRUPA (I spotkanie)

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 07.03.2022 r. rozpoczynamy realizację kolejnego etapu projektu t.j.

Pośrednictwo Pracy/Trening Pracy – I spotkanie – Ostrowiec Św.

O terminie i czasie spotkań Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowanie telefonicznie przez pracownika biura.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


07.03.2022 Informacja z wyboru ofert na realizację szkoleń – DODATKOWA GRUPA

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności przedmiotem , którego był zakup usługi polegającej na na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu 4 szkoleń/kursów dla 8 osób – uczestników projektu „AKTYWNA INTEGRACJA-AZYMUT-LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” (podział zamówienia na 4 części). Wykonawcy mogą składać oferty na wszystkie lub wybraną część/części

Część I. „Sprzedawca – magazynier z obsługą wózka widłowego”

Część II. „Opiekun osób starszych i zależnych siostra PCK”

Część III. „Operator wózka widłowego WJO I”

Część IV. „Spawacz metodą MAG 135”

do realizacji szkoleń zostali wybrani Wykonawcy :

– Studium Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych s.c. , 27-400 Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 – CZĘŚCI zamówienia: I, III, IV,

-Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55 – CZĘŚCI zamówienia: II

O terminie i czasie realizacji szkoleń Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowani telefonicznie przez pracownika biura.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


24.02.2022 Zapytanie ofertowe na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie 4 szkoleń/ kursów dla uczestników/czek projektu – III EDYCJA – dodatkowa grupa

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi polegającą na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu  4 szkoleń/kursów dla uczestników projektu udzielanego Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu „AKTYWNA INTEGRACJA-AZYMUT- LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020

Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/95380

Zapraszamy do składania ofert


23.02.2022 Rozpoczynamy Warsztaty Kompetencji Społecznych dla DODATKOWEJ GRUPY  uczestników/czek projektu – III EDYCJA

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 02.03.2022 r. rozpoczynamy realizację kolejnego etapu projektu t.j.

Warsztaty Kompetencji Społecznych.

Warsztaty odbędą się w dniach 02 – 05.03.2022 r.

Miejsce realizacji:

– CBPK Sp. z o. o Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 (górny pasaż)

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


01.02.2022 Rozpoczynamy realizację PORADNICTWA ZAWODOWEGO – III EDYCJA – dodatkowa grupa

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.02.2022 rozpoczynamy realizację PORADNICTWA ZAWODOWEGO w formie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.

Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

Miejsce realizacji:

– CBPK Sp. z o. o Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 (górny pasaż)

Serdecznie zapraszamy!


03.01.2022 r. Rozpoczynamy realizację  PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO – III EDYCJA – dodatkowa grupa

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 03.01.2022 rozpoczynamy realizację PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO w formie indywidualnych spotkań z PSYCHOLOGIEM

Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

Miejsce realizacji:

– CBPK Sp. z o. o Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 (górny pasaż)

Serdecznie zapraszamy!


19.12.2021 r. Rozeznanie cenowe na świadczenie usług mentoringu- DODATKOWA GRUPA

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku. zwraca się do Państwa z prośbą o dokonanie wyceny rynkowej usługi przeprowadzenia :

USŁUGI MENTORINGU:

ZAPYTANIE CENOWE _MENTOR_DODATKOWA GRUPA

ZALACZNIKI _rozeznanie cenowe_DODATKOWA GRUPA

Zapraszamy do składania ofert


09.12.2021 r. Rozpoczynamy działania rekrutacyjne UP do III edycji – DODATKOWA GRUPA

Informujemy, iż rozpoczynamy nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie

„AKTYWNA INTEGRACJA – AZYMUT – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN PROJEKTU_I_REKRUTACJI

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE o przetwarzaniu danych osobowych

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PROJEKTU

ZAŁĄCZNIK NR 4 – OŚWIADCZENIE o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ I ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW !


20.08.2021 Informacja dotycząca staży zawodowych

Szanowni/e Uczestnicy/czki Projektu!

informujemy, iż w przypadku zamiaru podjęcia stażu zawodowego zgodnie z zapisami IŚR należy dostarczyć do Pośrednika/Trenera Pracy lub do biura projektu dokument „Skierowanie na staż” podpisany przez Firmę przyjmującą na staż”.

Na podstawie powyższego zostanie przygotowana trójstronna umowa stażowa wraz z wymaganymi załącznikami

O terminie popisania umowy stażowej Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowani telefonicznie przez pracownika biura.


02.08.2021 Informacja o realizacji „WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY”  – II EDYCJA

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy realizację dwudniowych WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY -GR. III i IV.

Warsztaty odbędą się :

III grupa  w dniach 03.08.2021 i 04.08.2021 w godz. 9.00-14.55

IV grupa w dniach 10.08.2021 i 11.08.2021 w godz. 9.00-14.55

Miejsce realizacji : Osiedle Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu


28.07.2021 Informacja o rozpoczęciu szkolenia – II EDYCJA

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy realizację szkolenia „Prawo jazdy kat. E + operator żurawi przenośnych HDS”  dla II EDYCJI Uczestników/czek projektu. Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć :

28.07.2021 Prawo jazdy kat. E + operator żurawi przenośnych HDS


09.07.20210 Informacja o rozpoczęciu szkolenia – II EDYCJA

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy realizację szkolenia „KURS KROJU I SZYCIA”  dla II EDYCJI Uczestników/czek projektu. Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć :

14.07.2021 kurs podstawy kroju i szycia


28.06.20210 Informacja o rozpoczęciu szkoleń – II EDYCJA

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy realizację szkoleń dla II EDYCJI Uczestników/czek projektu. Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć dla poszczególnych grup :

01.07.2021 – Sprzedawca- magazynier z obsługą wózka widłowego

01.07.2021 – Opiekun osób starszych i zależnych siostra PCK

05.07.2021 – Spawacz metodą TIG-141

05.07.2021 – Operator_koparko_ładowarki

06.07.2021 – Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych z uprawnieniami SEP do 1 kV

07.07.2021 – Kadry i płace

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


23.06.2021 Zapytanie ofertowe na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie 2 szkoleń/ kursów dla uczestników/czek projektu – II EDYCJA

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi polegającą na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu  2 szkoleń/kursów dla uczestników projektu udzielanego Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu „AKTYWNA INTEGRACJA-AZYMUT- LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020

Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/55566

Zapraszamy do składania ofert


22.06.2021 Informacja z wyboru ofert na realizację szkoleń

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności przedmiotem , którego był zakup usługi polegającej na na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu 8 szkoleń/kursów dla 14 osób – uczestników projektu „AKTYWNA INTEGRACJA-AZYMUT-LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” (podział zamówienia na 8 części). Wykonawcy mogą składać oferty na wszystkie lub wybraną część/części

Część I. Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych z uprawnieniami SEP do 1 kV

Część II. „Sprzedawca – magazynier z obsługą wózka widłowego”

Część III. „Prawo jazdy Kat E + szkolenie HDS”

Część IV. „Kadry i płace”

Część V. „Operator koparko – ładowarki klasa III”

Część VI. „Opiekun osób starszych i zależnych siostra PCK”

Część VII. „Spawacz metodą TIG – 141”

Część VIII. „Kurs podstawy kroju i szycia”

 

do realizacji szkoleń zostali wybrani Wykonawcy :

Do realizacji zamówienia wybrano Wykonawców:

Ośrodek Szkolenia PRIMO Renata Gawron – Oferta złożona na cześć V

Studium Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych s.c  – Oferta złożona na cześć VII

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – Oferta złożona na cześć I, II, IV, VI

O terminie i czasie realizacji szkoleń Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowani telefonicznie przez pracownika biura.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.

Na części III nie wpłynęła żadna oferta.

Część nr VIII – unieważnienie postępowania

W ramach wskazanej części postępowania złożona oferta Wykonawcy, która uzyskała największą liczbą punktów zawiera cenę przewyższającą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota jaką Zamawiający może przeznaczyć na poszczególne części zamówienia ograniczona jest budżetem zarezerwowanym w projekcie w ramach, którego prowadzone jest niniejsze zamówienie. Kwota zaoferowana przez Wykonawcę w ramach w/w  części zamówienia przekracza zabezpieczone kwoty, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty jaką mógłby przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Na część III i VIII zamówienia zostanie ponownie ogłoszone postępowanie


10.06.2021 Zapytanie ofertowe na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie 8 szkoleń/ kursów dla uczestników/czek projektu – II EDYCJA

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi polegającą na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu  8 szkoleń/kursów dla uczestników projektu udzielanego Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu „AKTYWNA INTEGRACJA-AZYMUT- LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020

Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/53178

Zapraszamy do składania ofert


07.12.2020 Rozpoczęcie realizacji zadania „Staże zawodowe” – dla I edycji UP.

Informujemy, iż od dnia 07.12.2020 rozpoczynamy realizację zadania : „Staże zawodowe”.

Podpisane przez Pracodawców skierowania należy złożyć w Biurze Projektu celem przygotowania stosownych umów i dokumentów.


30.11.2020 r. Rozpoczynamy działania rekrutacyjne UP do II edycji

Informujemy, iż rozpoczynamy nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie

„AKTYWNA INTEGRACJA – AZYMUT – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN PROJEKTU_I_REKRUTACJI

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE o przetwarzaniu danych osobowych

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PROJEKTU

ZAŁĄCZNIK NR 4 – OŚWIADCZENIE o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ I ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW !


28.11.2020 Informacja o rozpoczęciu szkoleń „Opiekun medyczny – siostra PCK”

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 03.12.2020 rozpoczynamy realizację szkolenia: „Opiekun medyczny – siostra PCK”

Poniżej zamieszczamy harmonogramy zajęć :

Opiekun medyczny-siostra PCK

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


25.11.2020 Kontynuujemy  realizację Pośrednictwa Pracy/Treningu Pracy – II spotkanie

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 25.11.2020 r. odbędą się kolejne spotkania z Pośrednikiem Pracy/Trenerem Pracy

O terminie i czasie spotkań Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowanie telefonicznie przez pracownika biura.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


23.11.2020 Informacja o rozpoczęciu „WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY”

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy realizację dwudniowych WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY -GR. I i II.

Warsztaty odbędą się :

I grupa  w dniach 23.11.2020 i 24.11.2020 w godz. 9.00-14.55

Miejsce realizacji : Kałków Godów 84a, 27-225 Pawłów

II grupa w dniach 30.11.2020 i 01.12.2020 w godz. 9.00-14.55

Miejsce realizacji : Osiedle Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu


22.11.2020 Informacja o rozpoczęciu szkoleń „Księgowość – Kadry i płace”

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 23.11.2020 rozpoczynamy realizację szkolenia: „Księgowość – Kadry i płace”

Poniżej zamieszczamy harmonogramy zajęć :

KSIEGOWOSC_KADRY I PLACE

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


30.10.2020 Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie usługi polegającej na przeprowadzeniu WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku. zwraca się do Państwa z prośbą o dokonanie wyceny rynkowej usługi przeprowadzenia :

WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY

ZAPYTANIE CENOWE _WARSZTATY POSZUKIWANIA_PRACY

ZALACZNIKI_ZAPYTANIE CENOWE _wersja edytowalna

Zapraszamy do składania ofert


13.10.2020 Informacja o rozpoczęciu szkoleń „TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH”

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 13.10.2020 rozpoczynamy realizację szkolenia: „TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH”

Poniżej zamieszczamy harmonogramy zajęć :

TECHNOLOG ROBOT WYKONCZENIOWYCH

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


12.10.2020 Informacja o rozpoczęciu szkoleń „RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE – DECOUPAGE” i

„KUCHARZ”

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 12.10.2020 rozpoczynamy realizację szkoleń: „RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE – DECOUPAGE” i „KUCHARZ”

Poniżej zamieszczamy harmonogramy zajęć :

KUCHARZ

Rekodzielo artystyczne – decoupage

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


05.10.2020 Informacja o rozpoczęciu szkolenia „SPRZEDAWCA Z PRAWEM JAZDY KAT. B ( KURS UZUPEŁNIAJĄCY)”

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 05.10.2020 rozpoczynamy realizację szkoleń „SPRZEDAWCA Z PRAWEM JAZDY KAT. B ( KURS UZUPEŁNIAJĄCY)”

Poniżej zamieszczamy harmonogramy zajęć :

„SPRZEDAWCA Z PRAWEM JAZDY KAT. B ( KURS UZUPEŁNIAJĄCY)”

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


29.09.2020 Informacja o rozpoczęciu szkolenia „SPRZEDAWCA – MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO”

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 29.09.2020 rozpoczynamy realizację szkoleń SPRZEDAWCA – MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO

Poniżej zamieszczamy harmonogramy zajęć :

harmonogram SPRZEDAWCA-MAGAZYNIER-WOZKI_WIDLOWE

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


28.09.2020 Zapytanie ofertowe na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie 4 szkoleń/ kursów dla uczestników/czek projektu

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi polegającą na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu  4 szkoleń/kursów dla uczestników projektu udzielanego Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu „AKTYWNA INTEGRACJA-AZYMUT- LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020

Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/8543

Zapraszamy do składania ofert


28.09.2020 Informacja z wyboru ofert na realizację szkoleń

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności przedmiotem , którego był zakup usługi polegającej na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu 7 szkoleń/kursów dla 17 osób – uczestników projektu „AKTYWNA INTEGRACJA-AZYMUT-LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” (podział zamówienia na 7 części)

do realizacji szkoleń zostali wybrani Wykonawcy :

Studium Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych s.c. z siedzibą 27-400 Ostrowiec Św., osiedle Słoneczne 14

cześć III: „Sprzedawca – magazynier z obsługą wózka widłowego”

część IV: „Sprzedawca z prawem jazdy kat B”

część V: „Kucharz”

O terminie i czasie realizacji szkoleń Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowani telefonicznie przez pracownika biura.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.

W związku z brakiem złożonych ofert , dla Części zamówienia nr:

I: „Księgowość – Kadry i płace” ,

II: „Opiekun medyczny – siostra PCK”,

VI: „Rękodzieło artystyczne – decoupage”,

VII: „Technolog robót wykończeniowych”

zostanie ponownie ogłoszone postępowanie


16.09.2020 Zapytanie ofertowe na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie 7 szkoleń/ kursów dla uczestników/czek projektu

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi polegającą na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu 7 szkoleń/kursów dla uczestników projektu udzielanego Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu „AKTYWNA INTEGRACJA-AZYMUT- LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020

Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/5737


15.09.2020 Rozpoczynamy realizację Pośrednictwa Pracy/Treningu Pracy – I EDYCJA (I spotkanie)

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 15.09.2020 r. rozpoczynamy realizację kolejnego etapu projektu t.j.

Pośrednictwo Pracy/Trening Pracy – I spotkanie – Ostrowiec Św. i Styków

O terminie i czasie spotkań Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowanie telefonicznie przez pracownika biura.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


02.09.2020 Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie usługi polegającej na przeprowadzeniu POŚREDNICTWA PRACY / TRENINGU PRACY

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku. zwraca się do Państwa z prośbą o dokonanie wyceny rynkowej usługi przeprowadzenia :

POŚREDNICTWA PRACY / TRENINGU PRACY

ZAPYTANIE CENOWE _POSREDNICTWO PRACY_TRENER PRACY

Zapraszamy do składania ofert


29.07.2020 Rozpoczynamy cykl Warsztatów Kompetencji Społecznych dla 2 grup uczestników/czek projektu – I EDYCJA

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 29.07.2020 r. rozpoczynamy realizację kolejnego etapu projektu t.j.

Warsztaty Kompetencji Społecznych.

Poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć dla poszczególnych grup:

GRUPA – I – harmonogram zajeć-STYKOW

GRUPA – II -harmonogram zajeć – OSTROWIEC

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


08.07.2020 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie cyklu warsztatów Kompetencji Społecznych dla 4 grup uczestników/czek projektu

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi polegającą na przeprowadzeniu cyklu warsztatów Kompetencji Społecznych dla 4 grup uczestników projektu udzielanego Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu „AKTYWNA INTEGRACJA – AZYMUT -LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020

Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251999


26.06.2020  Zakończenie realizacji PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO i PORADNICTWA ZAWODOWEGO

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy realizację PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO w formie indywidualnych spotkań z PSYCHOLOGIEM oraz PORADNICTWA ZAWODOWEGO Indywidualnego z Doradca zawodowym.


01.06.2020  Rozpoczynamy realizację PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.06.2020 rozpoczynamy realizację PORADNICTWA ZAWODOWEGO w formie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.

Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

Miejsce realizacji:

– CBPK Sp. z o. o Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 (górny pasaż) – grupa powiat ostrowiecki

– Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, STYKÓW, ul. Świętokrzyska 125, 27-230 Brody – grupa powiat starachowicki

Serdecznie zapraszamy!


19.05.2020 r. Kontynuacja PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 19.05.2020 wznawiamy realizację PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO w formie indywidualnych spotkań z PSYCHOLOGIEM.

Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

Miejsce realizacji:

– CBPK Sp. z o. o Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 (górny pasaż) – grupa powiat ostrowiecki

– Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, STYKÓW, ul. Świętokrzyska 125, 27-230 Brody – grupa powiat starachowicki

Serdecznie zapraszamy!


13.04.2020 r. Wstrzymanie działań związanych z realizacją projektu

Szanowni Państwo!

Z przyczyn od nas niezależnych , ze względu na zagrożenie spowodowane koronawirusem (COVID-19), wstrzymujemy realizację zaplanowanych działań w projekcie.

O wszelkich zmianach zostaniecie Państwo informowani telefonicznie .

Nadmieniamy, iż na bieżąco (telefonicznie,/ e-mailem) możecie Państwo kontaktować się z Mentorami Projektu, którzy są do dyspozycji każdego Uczestnika/czki Projektu.


07.04.2020 r. Rozpoczynamy realizację PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 07.04.2020 rozpoczynamy realizację PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO w formie indywidualnych spotkań z PSYCHOLOGIEM.

Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

Miejsce realizacji:

– CBPK Sp. z o. o Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 (górny pasaż) – grupa powiat ostrowiecki

– Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, STYKÓW, ul. Świętokrzyska 125, 27-230 Brody – grupa powiat starachowicki

Serdecznie zapraszamy!


03.02.2019 Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO oraz INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku. zwraca się do Państwa z prośbą o dokonanie wyceny rynkowej usługi przeprowadzenia :

INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

ZAPYTANIE CENOWE _PSYCHOLOG

ZALACZNIKI_PSYCHOLOG-wersja edytowalna

oraz

ZAPYTANIE CENOWE _DORADCA_ZAWODOWY

ZALACZNIK _DORADCA_ZAWODOWY-wersja edytowalna

realizowanych na rzecz Uczestników/czek Projektu  „AKTYWNA INTEGRACJA-AZYMUT-LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”


14.01.2020 r. Rozpoczynamy działania rekrutacyjne

Informujemy, iż rozpoczynamy nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie

„AKTYWNA INTEGRACJA – AZYMUT – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN PROJEKTU_I_REKRUTACJI

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE o przetwarzaniu danych osobowych

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PROJEKTU

ZAŁĄCZNIK NR 4 – OŚWIADCZENIE o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ I ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW !


13.01.2020 r. Zapraszamy do udziału w projekcie

Szanowni Państwo !,

informujemy, iż Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o.  w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” realizuje projekt pn.: „AKTYWNA INTEGRACJA – AZYMUT – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz zwiększonej skuteczności w podjęciu zatrudnienia u 36 osób (19K i 17M) stanowiących grupę docelową, poprzez wdrożenie zindywidualizowanych i kompleksowych działań w ramach aktywnej integracji społecznej i zawodowej w terminie od 01.01.2020 do 30.09.2021, które przyczynią się do wzrostu efektywności społecznej i zatrudnieniowej Uczestników Projektu.

Grupę docelową stanowi 36 osób (19K/17M), z czego:

-70% (14K/12M) osób bezrobotnych.

-30% (5K/5M) osób biernych zawodowych

-min. 20% (4K/4M) osób niepełnosprawnych

-min. 20% (4K/4M) osób w wieku 50+

-min. 90% – 16 M i min. 40% – 8 – K z niskim wykształceniem max. ponadgimnazjalnym

Uczestnicy Projektu to osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej, które są klientami : MGOPS Kunów, MGOPS Wąchock, OPS Ćmielów, GOPS Brody Iłżeckie ze względu na ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność.

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 30.09.2021


19.12.2019 r. Rozeznanie cenowe na świadczenie usług mentoringu

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku. zwraca się do Państwa z prośbą o dokonanie wyceny rynkowej usługi przeprowadzenia :

USŁUGI MENTORINGU

ZAPYTANIE CENOWE _MENTOR

ZALACZNIKI _MENTOR

Zapraszamy do składania ofert

________________________________________________________________________________

Projekt  „AKTYWNA INTEGRACJA – AZYMUT – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020