KWALIFIKACJE – AZYMUT – ZATRUDNIENIE

Szanowni Państwo !

informujemy, iż Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o.   realizuje projekt pn.: „KWALIFIKACJE – AZYMUT – ZATRUDNIENIE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia oraz poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących u 72 osób (42K/30M) czytaj dalej ……….