AKTYWNA INTEGRACJA = LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

Szanowni Państwo,
informujemy, iż Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” realizuje projekt pn.: „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej ……………………