Rozpoczynamy realizację Indywidualnego Planu Działania

Zapraszamy Uczestników/Uczestniczki Projektu do udziału w Indywidualnym Planie Działania. Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.