Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu „Moja zmiana na lepsze” rusza dnia 01 października 2016r.


Projekt skierowany jest do: 50 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, zamieszkałych powiat ostrowiecki, które są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych w tym: 24 kobiet i 26 mężczyzn, z czego:
1/ długotrwale bezrobotni – 40 osób
2/ bierni zawodowo (pozostają bez zatrudnienia, ale nie muszą być zarejestrowani w urzędzie pracy) – 10 osób
3/ osoby o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie ponadgimnazjalne) – 30 osób
4/ wiek 50+ – 14 osób
5/ niepełnosprawni – 7 osób
6/ osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną oraz powracające na rynek pracy
po zakończonym okresie sprawowania opieki – 6 osób

Zgłoszenia uczestników do udziału w projekcie przyjmowane są od dnia 1 października 2016r. do 31 grudnia 2016r. Ankiety zgłoszeniowe dostępne są do pobrania w Biurze Projektu. Zgłoszenia można dokonać poprzez przesłanie e-mailem na adres cbpk@cbpk.pl lub bezpośrednio do Biura Projektu – 27–400 Ostrowiec Św., Osiedle Słoneczne 14 (górny pasaż)

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!