Promocja projektu

W miesiącu październiku 2016 rozpoczęły się działania promocyjne w ramach projektu „Moja zmiana na lepsze”.

Szczegółowe informacje dotyczące założeń projektu, grupy docelowej, oraz zasad rekrutacji umieszczone zostaną w formie ogłoszeń w lokalnych środkach masowego przekazu (prasa), w Internecie, na tablicy ogłoszeniowej PUP-u oraz MOPS-u, OPS-ów.
Różnorodność form przekazu zwiększy szanse na to, że informacje o projekcie dotrą do dużej ilości osób, a szczególnie do niepełnosprawnych oraz do mieszkańców wsi.

Szczegółowych informacji można uzyskać biurze projektu:
oś. Słoneczne 14 (górny pasaż); 27 – 400 Ostrowiec Św.
tel.: 41 247 66 76
s.baranska@cbpk.pl