Zapraszamy do udziału w projekcie

CENTRUM BIZNESU I PROMOCJI KADR SP. Z O.O.
zaprasza osoby bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 29 roku życia, zamieszkałe powiat ostrowiecki, które są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych do udziału w projekcie:”MOJA ZMIANA NA LEPSZE”

Więcej informacji o projekcie.